Psihološko savetovalište za studente Studentskog kulturnog centra Niš produžuje
KONKURS ZA TERAPEUTE VOLONTERE do 10.aprila.


Uslov za prijavu na konkurs je da Vam je u okviru škole u kojoj se edukujete za psihoterapeuta odobren rad pod supervizijom, ili ste sertifikovani psihoterapeut.

Svoje biografije i motivaciona pisma možete poslati na mail prijave@savetni.org.

Konkurs je otvoren do 31.marta. Kandidati će naknadno biti kontaktirani radi obavljanja intervjua.

Vaše,
Psihološko savetovalište za studente


Psihološko savetovalište za studente u saradnji sa Savezom studenata Univerziteta u Nišu organizuje seminar:
"Stavi zarez, a ne tačku na život-seminar o depresiji i suicidu"


27.02.2018. od 11h do 15h
SVEČANA SALA UNIVERZITETA U NIŠU

Predavači
Doc. dr Milica Mitrović, psiholog, KBT terapeut
Prof dr Danijela Gavrilović, sociolog
Prim dr Dragana Krasić, neuropsihijatar

PRIJAVE SU OBAVEZNE na:
prijave@savetni.org

UČEŠĆE NA SEMINARU JE BESPLATNO!


Psihološko savetovalište za studente Studentskog kulturnog centra Niš organizuje četvrtu naučno stručnu konferenciju sa međunarodnim učešćem ''Mentalno zdravlje u radnom okruženju''


Konferencija će se održati u hotelu Romanija na Zlatiboru od 14- 17. decembra 2017. godine.

Ciljevi konferencije su:

  -Prezentovanje dosadašnjih empirijskih iskustava u oblasti praćenja mentalnog zdravlja mladih?

  - Izlaganje relevatnih teorijskih i psihoterapeutskuh stanovišta u vezi mentalnog zdravlja u radnom okruženju

  - Upoznavanje učesnika konferencije sa različitim aspektima mentalnog zdravlja u zajednici

  - Razmena iskustava u radu psiholoških savetovališta (besplatnih, komercijalnih)

  - Predstavljanje strukture i dinamike rada psiholoških savetovališta za mlade

  - Uspostavljanje saradnje i ispitivanje mogućnosti zajedničkog nastupa.

Konferencija se održava pod pokroviteljstvom Studentskog kulturnog centra Niš, a podržana je od strane Saveza studenata Univerziteta u Nišu.

Ovde može preuzeti program konferencije.

 

Poštovane kolege,

Psihološko savetovalište za studente raspisuje konkurs za nove volontere.

Pozivamo sve diplomirane psihologe bez zaposlenja i studente završnih godina, koji žele da unaprede svoje znanje i iskustvo i daju doprinos našem radu, da nam do 25.10. dostave svoje biografije i motivaciona pisma na mail: prijave@savetni.org
Postanite deo našeg tima!

Vaše,
Psihološko savetovalište za studente


 

konkurs za volontere

 

Psihološko savetovalište za studente Studentskog kulturnog centra Niš u saradnji sa Centrom za podršku studentima pri Univerzitetu u Nišu organizuje seminar „Izaberi pravi put“, pod pokroviteljstvom Grada Niša.


Šta je profesionalna orijentacija?

Koje zanimanje odabrati po završetku srednjoškolskog obrazovanja?

Koliko je važno neformalno obrazovanje?

Šta je karijerno savetovanje?

Psihološko savetovalište za studente Studentskog kulturnog centra Niš je u saradnji sa Centrom za podršku studentima pri Univerzitetu u Nišu pokrenulo projekat „Pomoć i podrška u kreiranju profesionalnog profila – Izaberi pravi put“, pod pokroviteljstvom Grada Niša.

U cilju realizacije osnovnih ideja projekta, Psihološko savetovalište za studente Studentskog kulturnog centra Niš u saradnji sa Centrom za podršku studentima pri Univerzitetu u Nišu organizuje seminar „Izaberi pravi put“.

Seminar će biti organizovan u dva dela – predavački deo koji će biti posvećen temama profesionalne orijentacije i karijernog savetovanja i panel diskusija u kome će stručnjaci iz različitih oblasti govoriti o putevima svoje karijere.

Predavači:
Prof. dr Petar Kostić, psiholog
Lidija Mitić, psiholog
Doc. dr Dušan Todorović, psiholog

Zainteresovani će po završetku predavanja imati priliku da testiraju svoja profesionalna interesovanja.

29.05.2017 od 11-15h, velika sala Univerziteta u Nišu

PRIJAVE SLATI NA:
psychonis1@yahoo.com

PRIJAVE SU OBAVEZNE!

 

izaberi_pravi_put

 

Psihološko savetovališe za studente Studentskog kulturnog centra organizuje tribinu "Jezikom autizma"


Autizam je biološki razvojni poremećaj mozga. Zbog prirode nastanka i manifestacije, autizam je vrlo složeni poremećaj. Glavne karakteristike autizma su slaba ili nikakva socijalna interakcija i komunikacija, ograničeni i ponavljajući obrasci ponašanja. Po tim karakteristikama autizam se razlikuje od ostalih poremećaja iz grupe poremećaja autističnog spektra.

Kako prepoznati autizam kod dece?

Koji su rani znaci?

Kakva je prognoza lečenja?

Na sva ova i mnoga druga pitanja će nam odgovoriti:
Vesna Jadranin, psiholog
Predrag Lazarević, predsednik Gradskog udruženja za pomoć osobama sa autizmom
Katarina Jovanović, volonter
Emina Ilić, roditelj

8.4.2017 od 12h mala sala SKC-a

PRIJAVE SLATI NA:
psychonis1@yahoo.com

UČEŠĆE JE BESPLATNO!

DOBRODOŠLI

 

jezikom_autizma

 

Psihološko savetovalište za studente Studentskog kulturnog centra Niš organizuje predavanje : Porodica - veza sa prošlošću i most ka budućnosti


Šta je funkcionalna, a šta disfunkcionalna porodica?

Na koji način porodična psihoterapija može pomoći?

Šta je porodični raspored?

Kako komunikacija u porodici utiče na svakodnevni život?

Na sva ova pitanja će odgovoriti prof. dr Marina Matejević, porodični psihoterapeut.

Petak 31.03.2017 od 17 h mala sala SKC-a.

PRIJAVE SLATI NA:
psychonis1@yahoo.com

PREDAVANJE JE BESPLATNO!

DOBRODOŠLI

 

predavanje

 

Psihološko savetovalište za studente Studentskog kulturnog centra Niš organizuje seminar "Između tebe, mene i četiri zida" o ljubavi, seksu i terapiji u intimnim odnosima.


Šta je ljubav? Odgovora može biti bezbroj, u zavisnosti od toga koga pitamo i kakvo je njegovo iskustvo bilo u detinjstvu. Međutim, jedno je sigurno: ljubavi nema bez poverenja, u sebe i u drugoga, jer ono je temelj bliskosti…Kako je to i dan danas gorući problem mladih ovaj seminar treba da pruži bolji uvid u sledeće:

Šta je ljubav?

Koji tipovi ljubavi postoje?

Kako se definise seksualnost danas, a kako je bilo nekada ?

Sa kojim ljubavnim i seksualnim problemima se najčešće javljaju mladi i na koji način ih možemo razrešiti?

Na ova i mnoga druga pitanja odgovoriće nam stručnjaci iz različitih oblasti: profesori psihologije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu Tatjana Stefanović i Miodrag Milenović, kao i psihijatar dr Zoran Antić psihoanalitički terapeut.

Program

11:00 – 11:30 Uvodna reč i otvaranje seminara

11:30 – 12:15 „Ljubav: pseudopojam koji pravi zbrku“
Predavač: prof. dr Tatjana Stefanović, psiholog

12:15 – 13:00 „Seks i ljubav-od reprodukcije do hedonizma, i nazad'“
Predavač: prof. dr Miodrag Milenović, psiholog

13:00 – 13:30 Pauza

13:30 – 14:15 „Dijalektika ljubavi i logosa“
Predavač: dr Zoran Antić, psihijatar psihoanalitički psihoterapeut

14:15 – 14:30 Pauza

14:30 – 16:30 Psihodramska radionica voditelji: Aleksandra Popović, psihodramski terapeut
Voditelji: Aleksandra Popović, psihodramski terapeut

PRIJAVE SU OBAVEZNE
psychonis1@yahoo.com

*u prijavi naglasiti da li se prijavljujete samo za predavački deo ili i za predavački deo i radionicu

UČEŠĆE NA SEMINARU JE BESPLATNO!

 

Psihološko savetovalište za studente Studentskog kulturnog centra Niš organizuje interaktivno predavanje "Pisanje CV-a i motivacionog pisma" 25.01.2017. u 17:30h u maloj sali Studentskog Kulturnog Centra koja se nalazi u zgradi Univerziteta u Nišu (ul. Šumatovačka, treći sprat), na kome ćemo dobiti odgovore na ova a i mnoga druga pitanja.


Pisanje dobrog CV-a i motivacionog pisma je prvi važan korak u uspostavljanju radnog odnosa i prijavljivanja na konkurse različitog tipa. Način na koji se predstavimo poslodavcu može odrediti naš budući profesionalni put.

Koje nam prednosti dobro izrađeni CV i motivaciono pismo donose?

Kao napisati dobar CV i motivaciono pismo?

Predavanje će održati Milena Vujičić, master psiholog i Milica Mitić, diplomirani psiholog.

PRIJAVE SLATI NA:
psychonis1@yahoo.com

UČEŠĆE JE BESPLATNO!

DOBRODOŠLI

 

radionica

 

Psihološko savetovalište za studente Studentskog kulturnog centra Niš organizuje naučno stručnu konferenciju sa međunarodnim učešćem ''Mentalno zdravlje mladih u zajednici''


Konferencija će se održati u hotelu Romanija na Zlatiboru od 01 - 04. decembra 2016. godine.

Ciljevi konferencije su:

- Prezentovanje dosadašnjih empirijskih iskustava u oblasti praćenja mentalnog zdravlja mladih
- Izlaganje relevatne teorijske i psihoterapeutske osnove za pružanje usluga iz oblasti primarne prevencije mentalnog zdravlja
- Upoznavanje učesnika konferencije sa nekim od terapeutskih pravaca - teorijskom osnovom, načinom rada i područjima primene.
- Razmena iskustava u radu psiholoških savetovališta (besplatnih, komercijalnih)
- Predstavljanje strukture i dinamike rada psiholoških savetovališta za mlade
- Uspostavljanje saradnje i ispitivanje mogućnosti zajedničkog nastupa.

Konferencija se održava pod pokroviteljstvom Studentskog kulturnog centra Niš, a podržana je od strane Saveza studenata Univerziteta u Nišu.

www.savetni.org
www.skc-nis.rs
www.ni.rs

 

radionica

 

Psihološko savetovalište za studente Studentskog kulturnog centra Niš u saradnji sa Savezom studenata Univerziteta u Nišu kao nosiocem projekta "InterAkcija - razvijanje socijalnih veština", organizuje tribinu "Socijalne veštine - veštine budućnosti?"


Ovom tribinom završavamo realizaciju projekta "InterAkcija - razvijanje socijalnih veština".

Tribina će se održati 09.11 , od 16h do 18h, u sali Studentskog Kulturnog Centra koja se nalazi u zgradi Univerziteta u Nišu (ul. Šumatovačka, treći sprat). Cilj tribine je sumiranje rezultata, kao i analiza i upoređivanje podataka dobijenih pre i nakon projektnih aktivnosti. Takođe, na tribini će biti izloženi rezultati istraživanja o percipiranim socijalnim veštinama mladih.

Pored izlaganja rezultata, biće reči i o socijalnim veštinama i njihovom značaju u oblasti emocionalnih, interpersonalnih i profesionalnih odnosa. Govornici na tribini biće voditelji radionica, kao i članovi projektnog tima.

PRIJAVE SU OBAVEZNE
psychonis1@yahoo.com

UČEŠĆE JE BESPLATNO!

BROJ UČESNIKA JE OGRANIČEN!

www.savetni.org
www.skc-nis.rs
www.ni.rs

 

radionica

 

Psihološko savetovalište za studente Studentskog kulturnog centra Niš u saradnji sa Savezom studenata Univerziteta u Nišu kao nosiocem projekta "InterAkcija - razvijanje socijalnih veština", organizuje Radionicu "Profesionalno funkcionisanje i rešavanje problema"


Ovom radionicom završavamo i ovaj, drugi ciklus radionica, ali i realizaciju radionica u okviru projekta "InterAkcija - razvijanje socijalnih veština". Radionica će se održati 02. 11. , od 16h do 19h, u sali Studentskog Kulturnog Centra koja se nalazi u zgradi Univerziteta u Nišu (ul. Šumatovačka, treći sprat). Kao što je to bio slučaj sa prethodnim radionicama u ovom ciklusu , održavanje radionice "Profesionalno funkcionisanje i rešavanje problema" je još jedna prilika za sve one koji nisu mogli da u njoj učestvuju, ranije, u okviru prvog ciklusa. Zahvaljujemo svima na velikom interesovanju i pozivamo vas da pratite ostale aktivnosti u sklopu ovog projekta, kao i sve naše aktivnosti koje ćemo ubuduće organizovati.

Izbor karijere je proces. Da bismo pravili dobro korake, važno je da uvek imamo informacije koje su bitne za naše izbore, da stalno radimo na usavršavanju naših veština i sposobnosti, da ostvarujemo dobru komunikaciju i saradnju sa drugim osobama i da naučimo kako da se snađemo u svetu punom prilika i mogućnosti, ali i poteškoća i izazova.

PRIJAVE SU OBAVEZNE
psychonis1@yahoo.com

UČEŠĆE JE BESPLATNO!

BROJ UČESNIKA JE OGRANIČEN!

www.savetni.org
www.skc-nis.rs
www.ni.rs

 

radionica

 

Psihološko savetovalište za studente Studentskog kulturnog centra Niš u saradnji sa Savezom studenata Univerziteta u Nišu kao nosiocem projekta "InterAkcija - razvijanje socijalnih veština", organizuje Radionicu "Emocionalna pismenost i veštine vladanja sobom"


Radionica "Emocionalna pismenost i veštine vladanja sobom" se ponovo održava u sastavu drugog ciklusa radionica u okviru projekta "InterAkcija - razvijanje socijalnih veština". Radionica će se održati 26. 10. , od 16h do 19h, u sali Studentskog Kulturnog Centra koja se nalazi u zgradi Univerziteta u Nišu (ul. Šumatovačka, treći sprat). Ovom prilikom se za radionicu mogu prijaviti svi oni koji nisu mogli da u njoj učestvuju ranije, u prvom ciklusu. ZAHVALJUJEMO VAM NA VELIKOM INTERESOVANJU!

Biti emotivno pismen znači upravljati emocijama tako da povećate ličnu moć i poboljšate kvalitet svog života i, što je takođe važno, kvalitet života ljudi oko vas. Emocionalna pismenost omogućava da vaše emocije rade za vasa ne protiv vas.

Emocije čine izuzetno važan deo ljudske prirode. Kada smo od njih odsečeni, gubimo suštinski kvalitet svojih ljudskih sposobnosti. Prepoznajući svoja osećanja i učeći kako da njima upravljamo, kao i slušajući druge ljude i reagujući na njihove emocije, povećavamo ličnu moć.

Učenjem emocionalne pismenosti naučićete kako, kada i gde da izražavate svoja osećanja, i kako ona utiču na druge ljude. Naučićete kako da dozvolite svojim racionalnim veštinama da rade zajedno sa vašim emocionalnim veštinama, što će poboljšati vašu sposobnost za odnose sa drugim ljudima.

Dođite da zajedno uspostavimo kontakt sa sopstvenim osećanjima i njihovom moći, a naročito moći ljubavi.

PRIJAVE SU OBAVEZNE
psychonis1@yahoo.com

UČEŠĆE JE BESPLATNO!

BROJ UČESNIKA JE OGRANIČEN!

www.savetni.org
www.skc-nis.rs
www.ni.rs

 

radionica

 

Psihološko savetovalište za studente Studentskog kulturnog centra Niš u saradnji sa Savezom studenata Univerziteta u Nišu kao nosiocem projekta "InterAkcija - razvijanje socijalnih veština", organizuje Radionicu "Interpersonalne veštine i veštine komuniciranja"


Ove nedelje je završen prvi ciklus radionica koje su organizovane u okviru projekta "InterAkcija - razvijanje socijalnih veština". Kao što smo ranije najavili, sledi i drugi ciklus radionica, čija realizacija počinje sledeće nedelje. To znači da svi oni koji nislu uspeli da rezervišu svoje mesto, u prvom ciklusu, imaju priliku da to sada učine. Radionice će se realizovati istim redosledom. Prva u nizu je radionica "Interpersonalne veštine i veštine komuniciranja" i održaće se 19. 10. , od 16h do 19h, u sali Studentskog Kulturnog Centra koja se nalazi u zgradi Univerziteta u Nišu (ul. Šumatovačka, treći sprat). ZAHVALJUJEMO VAM NA VELIKOM INTERESOVANJU!

- Teško ti je da kažeš NE?
- U kontaktu sa drugim ljudima deluješ nesigurno?
- Ne znaš kako da rešiš konflikt bez svađe?
- Teško ti je da uvažiš tuđe mišljenje?

Ovim putem vam pružamo priliku da saznate koji sve stilovi komunikacije postoje, koje su tehnike dobre komunikacije u emotivnim, a koje u formalnim odnosima, kako da unapredite svoje veštine komuniciranja radi boljeg i lakšeg razumevanja drugih, i da na najbolji način predstavite sebe i svoje ideje drugima. Koja su vaša prava u komunikaciji i šta su to greške u mišljenju. Nauči kako da izraziš misli i osećanja na direktan i adekvatan način uz uvažavanje svojih i prava drugih ljudi!

PRIJAVE SU OBAVEZNE
psychonis1@yahoo.com

UČEŠĆE JE BESPLATNO!

BROJ UČESNIKA JE OGRANIČEN!

www.savetni.org
www.skc-nis.rs
www.ni.rs

 

radionica

 

Radionica "Profesionalno funkcionisanje i rešavanje problema" je treća radionica u nizu, u sastavu prvog ciklusa radionica koje se realizuju u okviru projekta "InterAkcija - razvijanje socijalnih veština".


Izbor karijere je proces. Da bismo pravili dobro korake, važno je da uvek imamo informacije koje su bitne za naše izbore, da stalno radimo na usavršavanju naših veština i sposobnosti, da ostvarujemo dobru komunikaciju i saradnju sa drugim osobama i da naučimo kako da se snađemo u svetu punom prilika i mogućnosti, ali i poteškoća i izazova.

Radionica će se održati 12. 10. , od 16h do 19h, u sali Studentskog Kulturnog Centra koja se nalazi u zgradi Univerziteta u Nišu (ul. Šumatovačka, treći sprat).

PRIJAVE SU OBAVEZNE
psychonis1@yahoo.com

UČEŠĆE JE BESPLATNO!

BROJ UČESNIKA JE OGRANIČEN!

www.savetni.org
www.skc-nis.rs
www.ni.rs

 

radionica

 

Psihološko savetovalište za studente Studentskog Kulturnog Centra u Nišu organizuje 4. Sajam mentalnog zdravlja pod sloganom “Dva sata kvalitetnog programa”. Sajam će se održati na Svetski dan mentalnog zdravlja, 10. 10. 2016. godine, od 19h do 21h, u Deli prostoru u Nišu.


Osnovna ideja Sajma mentalnog zdravlja je predstavljanje svakodnevnih mogućnosti koje bilo ko od nas može iskoristiti za očuvanje sopstvenog mentalnog zdravlja i prevenciju mnogih problema i poremećaja u stresnoj današnjici. Ovogodišnji sajam je posvećen destigmatizaciji mentalnih poremećaja, informisanju o njima i njihovoj prevenciji, prvenstveno sa osvrtom na anksiozne poremećaje, poremećaje ličnosti i psihotične poremećaje.

Organizovanjem ovog događaja želimo da doprinesemo opštem prepoznavanju i razumevanju ovih stanja, kod sebe ili kod nama bliskih osoba, da ponudimo adekvatne ustanove, institucije i organizacije kojima se ljudi mogu obratiti za pomoć, ukoliko neko od ovih stanja prepoznaju kod sebe ili kod svojih najbližih.

Poenta je ukazati na to da je mentalno zdravlje, kao i svi izazovi i krize na koje nailazi, nešto o čemu je neophodno pričati, nešto što je potrebno razumeti, a ne samo označiti i odbaciti. Svaki pojedinac koji ima problema sa mentalnim zdravljem ili možda pati od nekog psihičkog poremećaja je mnogo više od dijagnoze koju dobija. On je čovek koji želi da bude shvaćen i prihvaćen u svojoj zajednici i koji ne želi da bude prognan u neku od dijagnostičkih kategorija.

U prvom delu programa posetioci će kroz isečke iz odabranih filmova, koji prikazuju navedene poremećaje i kroz diskusiju sa prisutnim stručnjacima imati prilike da se detaljnije upoznaju sa svakim od prikazanih poremećaja, sa načinom njihovog lečenja i prevencije. Na pitanja posetioca će odgovarati uvaženi psihijatri i psihoterapeuti dr Olivera Žikić I dr Zoran Antić. Oni će biti na raspolaganju svim posetiocima, da ponude odgovore na pitanja, čuju komentare posetilaca i da diskutuju sa njima. U drugom delu programa posetioci će moći da se slobodno druže sa volonterima Psihološkog savetovališta za studente, sa prisutnim stručnjacima i predstavnicima određenih institucija i organizacija koje se bave očuvanjem mentalnog zdravlja. Akcenat je na diskusiji i povećanju svesti o značaju mentalnog zdravlja za ispunjeniji i kvalitetniji život svakog od nas.

ULAZ JE SLOBODAN! PRISUSTVOVANJE NA SAJMU JE BESPLATNO I NIJE POTREBNO PRIJAVLJIVANJE!

Ponedeljak, 10. 10. će biti i Dan otvorenih vrata Psihološkog savetovališta za studente, kada će svako ko želi moći da dođe u naše prostorije (zgrada Univerziteta u Nišu, ulaz iz Šumatovačke ulice, treći sprat), u periodu od 15h do 18.30h, da porazgovara sa našim volonterima, psiholozima i psihoterapeutima, kako bi se informisao o našem radu i načinu na koji funkcionišemo. Takođe, u periodu od 16h do 18:30h, svi zainteresovani će moći da prisustvuju psihodramskoj radionici, koja će se održati u sali Studentskog Kulturnog Centra i koju će voditi psihodramski psihoterapeuti Aleksandra Popović i Jelena Jovanović.

Prijava za radionicu je obavezna, na mail: psychonis1@yahoo.com

 

radionica

 

Psihološko savetovalište za studente Studentskog kulturnog centra Niš u saradnji sa Savezom studenata Univerziteta u Nišu kao nosiocem projekta "InterAkcija - razvijanje socijalnih veština", organizuje Radionicu "Emocionalna pismenost i veštine vladanja sobom"


Biti emotivno pismen znači upravljati emocijama tako da povećate ličnu moć i poboljšate kvalitet svog života i, što je takođe važno, kvalitet života ljudi oko vas. Emocionalna pismenost omogućava da vaše emocije rade za vas a ne protiv vas.

Emocije čine izuzetno važan deo ljudske prirode. Kada smo od njih odsečeni, gubimo suštinski kvalitet svojih ljudskih sposobnosti. Prepoznajući svoja osećanja i učeći kako da njima upravljamo, kao i slušajući druge ljude i reagujući na njihove emocije, povećavamo ličnu moć.

Učenjem emocionalne pismenosti naučićete kako, kada i gde da izražavate svoja osećanja, i kako ona utiču na druge ljude. Naučićete kako da dozvolite svojim racionalnim veštinama da rade zajedno sa vašimemocionalnim veštinama, što će poboljšati vašu sposobnost za odnose sa drugim ljudima. Dođite da zajedno uspostavimo kontakt sa sopstvenim osećanjima i njihovom moći, a naročito moći ljubavi.

Radionica će se održati 05.10. od 16h do 19h, u sali Studentskog Kulturnog Centra koja se nalazi u zgradi Univerziteta u Nišu (ul. Šumatovačka, treći sprat).

PRIJAVE SU OBAVEZNE
psychonis1@yahoo.com

UČEŠĆE JE BESPLATNO!

BROJ UČESNIKA JE OGRANIČEN!

www.savetni.org
www.skc-nis.rs
www.ni.rs

 

radionica

 

Psihološko savetovalište za studente Studentskog kulturnog centra Niš u saradnji sa Savezom studenata Univerziteta u Nišu kao nosiocem projekta "Interakcija - razvijanje socijalnih veština", organizuje Radionicu "Interpersonalne veštine i veštine komuniciranja"


 • Teško ti je da kažeš NE?
 • U kontaktu sa drugim ljudima deluješ nesigurno?
 • Ne znaš kako da rešiš konflikt bez svađe?
 • Teško ti je da uvažiš tuđe mišljenje?

Ovim putem vam pružamo priliku da saznate koji sve stilovi komunikacije postoje, koje su tehnike dobre komunikacije u emotivnim, a koje u formalnim odnosima, kako da unapredite svoje veštine komuniciranja radi boljeg i lakšeg razumevanja drugih, i da na najbolji način predstavite sebe i svoje ideje drugima. Koja su vaša prava u komunikaciji i šta su to greške u mišljenju. Nauči kako da izraziš misli i osećanja na direktan i adekvatan način uz uvažavanje svojih i prava drugih ljudi!

Radionica će se održati 28. 09. , od 16h do 19h, u sali Studentskog Kulturnog Centra koja se nalazi u zgradi Univerziteta u Nišu (ul. Šumatovačka, treći sprat).

Sva mesta na radionici su popunjena.

www.savetni.org
www.skc-nis.rs
www.ni.rs

 

 

Inspirisano problemima mladih, u sferi socijalnog i profesionalnog funkcionisanja, Psihološko savetovalište za studente Studentskog kulturnog centra Niš u saradnji sa Savezom studenata Univerziteta u Nišu kao nosiocem projekta, realizuje projekat “InterAkcija – razvijanje socijalnih veština”. Projekat finansira Grad Niš.


Prva aktivnost u nizu predviđenih je seminar “Biram da prosperiram”, na kojem će lokalnoj zajednici biti predstavljene osnovne teme kojim se pomenuti projekat bavi. Predavači na seminaru uputiće nas u široku temu socijalnih veština, a kroz osvrt na njihov značaj u emocionalnim odnosima i profesionalnom funkcionisanju. Mentalno zdravlje, kao i zdravlje uopšte, zahteva brigu i negu i podrazumeva određena znanja i veštine koje doprinose stvaranju jačih, samosvesnih i društveno odgovornih mladih pojedinaca, koji predstavljaju osnovu za stvaranje funkcionalnije i efikasnije zajednice.

Posetite nas 21.09.2016. od 11 do 15 časova u Velikoj sali Univerziteta u Nišu ako ste zainteresovani da:

 • čujete nešto o tome kako možete poboljšati svoje sposobnosti za prilagođavanje okolini;
 • stvorite nove odnose sa ljudima i da one stare učinite kvalitetnijim;
 • usavršiti svoju komunikaciju i razviti pozitivno i korisno ponašanje koje Vam može pomoći da se uspešnije snađete u teškim i stresnim situacijama i da na taj način sprečite moguće probleme;
 • da uvećate svoja akademska i profesionalna postignuća i steknete veću spremnost da odgovorite na svakodnevne životne izazove.

Program

11:00 – 11:30 Uvodna reč i otvaranje seminara

11:30 – 12:15 „ Socijalne veštine - značenje i značaj za mentalno zdravlje“
Predavač: Ivana Nerubacki, psiholog i psihoterapeut u superviziji

12:15 – 13:00 „Zašto da ne, ponekad reci ne“
Predavač: Sandra Mojašević, psiholog i psihoterapeut

13:00 – 13:30 Pauza

13:30 – 14:15 „Socijalne veštine u profesionalnom okruženju“
Predavač: Sandra Prvulović, inženjer organizacionih nauka

PRIJAVE SU OBAVEZNE
psychonis1@yahoo.com

UČEŠĆE NA SEMINARU JE BESPLATNO!

www.savetni.org
www.skc-nis.rs
www.ni.rs

 

Ovde možete pogledati prezentacije sa seminara:

Socijalne veštine - značenje i značaj za mentalno zdravlje - Ivana Nerubacki, psiholog i psihoterapeut u superviziji

Zašto da ne, ponekad reci ne - Sandra Mojašević, psiholog i psihoterapeut

Socijalne veštine u profesionalnom okruženju - Sandra Prvulović, inženjer organizacionih nauka

 

Psihološko savetovalište za studente pri Studentskom kulturnom centru Niš organizuje seminar "Devijantno ponašanje mladih". Seminar je deo programa obeležavanja Dana Univerziteta u Nišu.


Devijantno ponašanje je sveprisutna društvena pojava. Nema društva u prošlosti koje ne poznaje devijantnost. Kako je to i dan danas gorući problem u ponašanju mladih ovaj seminar treba da pruži bolji uvid u sledeće:

Šta je tačno devijantno ponašanje?

Koji su njegovi uzroci?

Kako pomoći i suzbiti devijantno ponašanje?

Na ova pitanja odgovoriće nam stručnjaci iz različitih oblasti, psiholog, psihijatar, pravnik, kao i načelnik Službe za suzbijanje maloletničke delinkvencije Policijske uprave u Nišu.

Program

11:00 – 11:30 Uvodna reč i otvaranje seminara

11:30 – 12:15 „Razvoj psihopatije i povezanost sa kriminalnim ponašanjem“
Predavač: dr Janko Međedović, psiholog

12:15 – 13:00 Uloga policije u suzbijanju devijantnog ponašanja mladih“
Predavač: Bratislav Timotijević, pravnik

13:00 – 13:30 Pauza

13:30 – 14:10 „Agresivnost i delinkvencija mladih“
predavači: prof. dr Zoran Ćirić, psihijatar i doc. dr Darko DImovski, pravnik

14:10 – 14:30 Pauza

14:30 – 16:30 Psihodramska radionica
voditelji: Aleksandra Popović i Jelena Jovanović, psihodramski terapeuti u edukaciji

PRIJAVE SU OBAVEZNE
psychonis1@yahoo.com

*u prijavi naglasiti da li se prijavljujete samo za predavački deo ili i za predavački deo i radionicu

UČEŠĆE NA SEMINARU JE BESPLATNO!

 

 

Psihološko savetovalište za studente pri Studentskom kulturnom centru Niš u saradnji sa Savezom studenata Univerziteta u Nišu organizuje seminar: "Internet - dobar sluga, loš gospodar!"


Da li vam se nekada desilo da otvorite internet pretrazivač samo da biste pronašli određenu stvar i na kraju završite sedeći sat vremena ispred kompjutera ne znajući zašto ste došli? Jeste? Svima je. Internet je toliko masovno počeo da se koristi da je gotovo izgubio svoju prvobitnu svrhu - bolja dostupnost informacija. Svoju veću popularnost dobio je i sa pronalaskom pametnih telefona, tako da Vam je sada u svakom trenutku dostupan.

Koliko Vas zaista koristi društvene mreže u njihovu prvobitnu svrhu - povezivanje sa prijateljima i rodbinom koji žive daleko od vas? Da, slažemo se, ima i toga, ali u mnogo većoj količini društvene mreže se koriste za sve drugo osim za to.

Sve je više dece i tinejdžera koji koriste internet. Oni svoje prvobitne identitete razvijaju online, na društvenim mrežama, grupnim chatovima, u igranju online igrica.

Koliko često vidite u gradu grupu devojaka ili mladića kako sede u kafiću i umesto da razgovaraju oni gledaju u svoje telefone ili se slikaju?

O tome kakvi mogu biti uticaji online komunikacije na realni identitet, zašto ljudi slikaju selfi fotografije, da li nas emotikoni otuđuju i stvaraju teškoće u izražavanju emocija prilikom direktne komunikacije, dođite i saznajte na našem seminaru! Ako želite da saznate da li je internet Vaš dobar sluga ili pak loš gospodar, očekujemo Vas na seminaru 23.02.2016. sa početkom od 11h u Velikoj sali Univerziteta u Nišu.

Program

11:00 – 11:30 Uvodna reč i otvaranje seminara

11:30 – 12:15 „Efekti sajber komunikacije na ličnost u realnosti“
Predavač: Prof. dr Vesna Anđelković, psiholog

12:15 – 13:00 „Da li nas emotikoni otuđuju?“
Predavač: Nikola Roy Chaudhury, psiholog

13:00 – 13:15 Pauza

13:15 – 14:00 „Zašto selfi?“
Psihološko savetovalište za studente

14:00 – 14:15 „Facebook ogledalo“
Predavač: Nikola Roy Chaudhury, psiholog

14:15 – 15:00 „Neka slika progovori!“
Predavač: Prof. dr Aleksandra Kostić, psiholog

PRIJAVE SU OBAVEZNE
psychonis1@yahoo.com

UČEŠĆE NA SEMINARU JE BESPLATNO!

 

 

 

Psihološko savetovalište za studente pri Studentskom kulturnom centru Niš u saradnji sa Savezom studenata Univerziteta u Nišu organizuje naučno stručnu konferenciju sa međunarodnim učešćem.


Konferencija će se održati u hotelu Romanija na Zlatiboru od 24-27 decembra 2015.godine.

Cilj konferencije jeste razmena iskustva u oblasti prevencije mentalnog zdravlja sa učesnicima iz Srbije, Bugarske i Republike Srpske, kao i obuka volontera savetovalista za rad sa klijentima.

Konferencija je podržana od strane Zdravstveno potpornog udruženja Niš

Program

Četvrtak, 24.12.2015.


14:00 – 14:30 Miroslav Jović, direktor Studentskog kulturnog centra Niš; Bogdan Petković, predsednik saveza studenata Univerziteta u Nišu - Otvaranje konferencije i pozdravna reč
14:30 – 15:00 Milica Mitić - Predstavljanje rada i aktuelnih aktivnosti savetovališta i programa i cilja konferencije
15:00 – 15:15 Pauza
15:15 – 16:00 Dušan Todorović – Metodologija istraživanja problema mentalnog zdravlja studenata Univerziteta u Nišu
16:00 – 16:15 Pauza
16:15 – 17:45 Iskustva iz regiona – Bugarska i Republika Srpska

Petak, 25.12.2015.


15:00-16:00 Prof. dr Bojana Dimitrijević – Dijagnoza i diferencijalna dijagnoza/pomoć pri prevazilaženju dijagnostičkih dilema, teorijski okvir
16:00-16:15 Pauza
16:15 – 17:45 Milica Mitrović i Ivana Nerubacki - Dijagnoza i diferencijalna dijagnoza/pomoć pri prevazilaženju dijagnostičkih dilema, praktičan rad
17:45 – 18:00 Pauza
18:00 – 20:00 Aleksandra Popović i Jelena Jovanović – Jačanje individualnih kapaciteta za rad sa klijentima kroz supervizijski rad u grupi

Subota, 26.12.2015.


15:00 – 16:00 Okrugli sto: Razmena iskustava i ideja institucija i organizacija na temu zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja mladih
16:00-16:15 Pauza
16:15-17:15 Dr Dušan Ranđelović – Problemi u učenju, dijagnostika i prevazilaženje
17:15 – 17:30 Pauza
17:30 – 18:30 Sandra Mojašević – Zadavanje domaćih zadataka kao tehnika podrške i pomoći klijentu, KBT pristup

Nedelja, 27.12.2015.


09 :45-11:15 Marija Dodić, Maja Delibašić i Ivan Anđelković – Strouk i diskaunt u TA - šta je to i čemu služi - intervencije u radu sa klijentima
11:15-11:30 Pauza
11:30-12:30 Milica Mitić i Milena Vujičić – Razvoj veština upravljanja vremenom i tim bonding
12:30-13:15 Zatvaranje skupa

 

Povodom obeležavanja Svetskog dana mentalnog zdravlja, Psihološko savetovalište za studente pri Studentskom kulturnom centru Niš, a u saradnji sa Savezom studenata Univerziteta u Nišu, organizuje 3. Sajam mentalnog zdravlja pod sloganom "Ventiliranje''.


Sajam će se održati 09.10.2015. godine, u holu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu, u periodu od 16 do 19 sati. U okviru sajma, po završetku programskog dela, u periodu od 19 do 21 sat, održaće se i psihodramska radionica, koju vode Jelena Jovanović i Aleksandra Popović, psiholozi i psihodramski terapeuti u edukaciji.

Koncept Sajma mentalnog zdravlja zasnovan je na predstavljanju svakodnevnih mogućnosti koje možemo iskoristiti za očuvanje sopstvenog mentalnog zdravlja i prevenciju mnogih problema i poremećaja u stresnoj današnjici. Ove godine, sajam će biti posvećen temama: anksioznost, depresivnost i bes, koje su prepoznate kao najčešće problemske teme kod mladih osoba.

Tri osnovne poruke: Prepoznaj i doživi, Ventiliraj, Ako ne možeš sam – ne moraš, poslaćemo mladima na sledeći način:

Prepoznaj i doživi

U svakoj od celina mladima nudimo mogućnost da, u izvedbi glumaca Akademskog pozorišta SKC-a Niš, prepoznaju i shvate određena stanja, te da kroz niz aktivnosti preispitaju svoja osećanja i šta je ono što sa njima rade kada ih i sami dožive.

Ventiliraj

Prepoznavanje i doživljaj negativnih emocija zahteva pronalaženje nekog "ventila" koji bi doveo do oslobađanja napetosti i negativne energije. Na sajmu će učesnicima biti predstavljene neke aktivnosti, poput plesa, umetničkog izražavanja, sportskih aktivnosti kao naš predlog u nizu alternativa koje mladima u svakodnevnom životu mogu pomoći pri unapređenju svog mentalnog zdravlja.

Ako ne možeš sam – ne moraš

Važno je imati na umu da je sasvim u redu potražiti pomoć onda kad osetimo potrebu za njom. Na sajmu mentalnog zdravlja ove godine će u sva tri sektora biti i štand psihologa sa kojima će mladi moći da porazgovaraju o određenom stanju i onome što su doživeli, ili o bilo čemu što se u tom trenutku bude pojavilo kao njihova potreba.

Učesnici:

 • Akademsko pozorište SKC-a Niš
 • Plesni klub Swing
 • Akademija KI
 • Udruženje građana "Rukotvorine Balkan"
 • Psihološko savetovalište za student pri SKC-u Niš
 • Psihološko savetovalište Univerziteta Bijeljina
 • Centar Self Niš
 • Psihosfera centar Niš

Poziv za organizacije koje su zainteresovane za predstavljanje na sajmu, otvoren je do srede, 30.09.2015. godine. Sve zainteresovane organizacije koje se uklapaju u temu i koncept mogu do tada poslati apstrakt na mejl adresu psychonis1@yahoo.com

Psihološko savetovalište za studente pri Studentskom kulturnom centru organizuje tribinu: "Ljubomora u partnerskim odnosima"


Ljubomora u partnerskim odnosima odraz je nesigurnosti i prevelikog straha da ne izgubimo osobu koju volimo. Najčešći pokretači ovog neprijatnog osećanja su nedostatak samopouzdanja i potreba da budemo voljeni. Ljubomora čuva i razara ljubav.

Na tribini ćete imati priliku da saznate kada ljubomora može imati zaštitnu funkciju u očuvanju ljubavne veze, a u kojim situacijama dovodi do kraha ljubavne veze, kako da se na konstruktivan način izrazi ljubomora, a da ne ugrožava partnerski odnos.

Predavač: Prof. dr Tatjana Stefanović-Stanojević, psiholog

15.09.2015. / 18.00h /

Zgrada Banovine Mala sala Studentskog kulturnog centra - Klikni za mapu

OBAVEZNA BESPLATNA PRIJAVA NA:
psychonis1@yahoo.com

Psihološko savetovalište za studente pri Studentskom kulturnom centru Niš organizuje seminar
"Javni nastupi - strah, izazov, olakšanje".


Seminar će se održati u hotelu Konak, na Staroj planini 30 - 31. avgusta 2015. godine.

Seminar se održava pod pokrovitelјstvom Saveza studenata Univerziteta u Nišu.

Program možete preuzeti klikom na sledeći link Program seminara

Psihološko savetovalište za studente pri Studentskom kulturnom centru Niš organizuje iskustvenu radionicu: "TI I JA"


"TI SI TI I JA SAM JA, AKO SE NAĐEMO BIĆE NAM DIVNO, AKO NE - ŠTA SE TU MOŽE..." - Fritz Perls

 • Zašto ostajemo u vezama u kojima smo nezadovoljni?
 • Zašto dozvoljavamo da "puknu" veze u kojima uživamo?
 • Kako veza postaje napor?
 • Gde se izgubi strast?

Psihološko savetovalište za studente pri Studentskom Kulturnom Centru Niš organizuje iskustvenu radionicu "TI I JA" na kojoj ćemo pokušati zajedno sa vama da odgovorimo na ova pitanja.

Radionicu vode Maja Delibašić i Dunja Stojanović, psiholozi, transakciono analitički terapeuti u superviziji.

07.07.2015. / 17.00h / mala sala SKC-a

Zgrada Banovine Mala sala Studentskog kulturnog centra - Klikni za mapu

OBAVEZNA BESPLATNA PRIJAVA NA:
psychonis1@yahoo.com

Psihološko savetovalište za studente pri Studentskom kulturnom centru Niš organizuje seminar:
"Socijalna anksioznost - Zašto je strah od tuđe ocene jači od realne procene"


Socijalna anksioznost predstavlja strah od drugih ljudi u određenim socijalnim situacijama, tačnije strah od njihove negativne ocene i sopstvenog poniženja. Strah da ćemo se pred drugima osramotiti je najčešći simptom, a nisu retki ni fizički simptomi tog straha: jako lupanje srca, znojenje, napetost mišića, glavobolja, drhtanje, crvenjenje.

Socijalnu anksioznost veoma često prihvatamo kao životnu filozofiju, zaključujemo da smo jednostavno stidljivi i da to ne možemo da promenimo. Ali šta onda kada počne da nas ometa u funkcionisanju?

Da li osećate snažnu anksioznost kada ste okruženi drugim ljudima, kada razgovarate sa autoritetima, kada odgovarate na ispitu?
Da li ste jako uznemireni kada morate da uđete u prostoriju punu nepoznatih ljudi, da se upoznate sa njima, razgovarate?
Da li zbog toga izbegavate druženje, flertovanje, situacije javnog nastupa?

Ukoliko imate teškoća u ovakvim situacijama i to vam predstavlja smetnju, prijavite se za naš seminar, na kojem će stručnjaci govoriti o poreklu i uzrocima socijalne anksioznosti, kao i o načinima njenog suzbijanja.

Program:

11:00-11:30 Uvodna reč i otvaranje seminara
11:30-12:15 "Socijalna anksioznost - psihologija i psihopatologija" predavač: doc. dr Gordana Nikolić, neuropsihijatar
12:15-13:00 "Poreklo stida iz geštalt perspektive" predavač: Ivana Nerubacki, psiholog i terapeut u superviziji
13:00-13:15 Pauza
13:15-14:00 "Beži ili prezentuj - kako savladati strah od javnog nastupa" predavač: Sandra Mojašević, psiholog i terapeut
14:00-14:30 Pauza
14:30-16:30 Psihodramska radionica voditelj: Jelena Jovanović, psiholog i terapeut u edukaciji

Velika sala Univerziteta u Nišu

PRIJAVE SU OBAVEZNE psychonis1@yahoo.com

UČEŠĆE NA SEMINARU JE BESPLATNO!


Psihološko savetovalište za studente slavi svoj 10. rođendan!


Naša priča je počela pre 10 godina, a danas smo ovde upravo zahvalјujući svim organizacijama koje su nas do sada podržale, prepoznale i verovale našoj ideji, kao i volonterima i terapeutima koji su neiscrpno godinama uz veliku količinu entuzijazma i nesebičnog rada omogućavali da postanemo baš ovo što danas jesmo.

Želјa nam je da Vas 22. i 23.05. pozovemo na proslavu naše desetogodišnjice koju ćemo obeležiti nizom aktivnosti:

22.05. u 12č u maloj sali SKC-a (klikni za mapu) održaćemo okrugli sto na temu "Potrebe mladih kao prioritet društvenih organizacija i institucija".
22.05. u 15č u maloj sali SKC-a počinje psihodramska radionica na temu "HUMOR, terapijski začin na psihodramski način". Za ovu radionicu su potrebne prijave na imejl aleksandrapopovic128@gmail.com

23.05. u 17č vas pozivamo u na svečano obeležavanje desetogodisnjice koje će se održati u dvorištu banovine i to kroz predavanje "PSIHOLOGIJA I HUMOR", psihološkinje Maje Delibašić na temu "Humor u psihoterapiji" i predavanje sa elementima stend-ap nastupa glumice, autorke i stend-ap komičarke Mariane Aranđelović na temu "Humor – odgovor zdravog razuma i plemenitog duha". Za ovaj događaj su potrebne prijave na mejl psychonis1@yahoo.com

Veliko nam je zadovolјstvo da svi vi koji naš rad pratite ili ste na neki način u njemu učestvovali, budete deo našeg slavlјa. Zato pozivamo sve volontere, predavače i terapeute koji su ikada bili deo našeg tima, kao i predstavnike svih organiacija koji su zainteresovani i podržavaju naš rad, ali i sve studente i mlade u Nišu da nam se pridruže i budu deo naše priče.

Vaše Psihološko savetovalište za studente Studentskog kulturnog centra Uneverziteta u Nišu

savetni.org
Psiholosko savetovaliste za studente
@PsihoSavet
psychonis1@yahoo.com

Konkurs za prijem novih volontera za edukativni sektor
Povodom 10 godina postojanja, Psihološko savetovalište za studente vas poziva na radionicu: "Strah od javnog nastupa i tehnike relaksacije"
10 GODINA SA VAMA
Povodom 10 godina postojanja, Psihološko savetovalište za studente vas poziva na tribinu: "Pozitivna i negativna trema"
Psihološko savetovalište za studente pri Studentskom kulturnom centru Niš organizuje radionicu: "Tehnike učenja".


U današnjici u kojoj živimo, kada su zahtevi veliki, protok informacija brz i stvari se često menjaju, istraživanja pokazuju da veliki broj ljudi koristi neefikasne tehnike učenja. Takav trend u ponašanju dovodi do toga da se mnogo vremena troši na pojedine poslove, a da izostaju rezultati ili da nisu zadovoljavajući.

Radionica ''Tehnike učenja'' namenjena je svima koji žele da poboljšaju kvalitet svog učenja i rada i povećaju efikasnost čiji će ishod biti pozitivni rezultati rada.

Dođite da na praktičnim primerima proverite koja tehnika učenja najviše odgovara vašem stilu učenja i preferencijama.

Voditelj radionice je Danijela Rančić, pedagog.

PRIJAVE SU OBAVEZNE NA MAIL psychonis1@yahoo.com

Zgrada Banovine Mala sala Studentskog kulturnog centra

Psihološko savetovalište za studente pri Studentskom kulturnom centru Niš organizuje naučno stručnu konferenciju sa međunarodnim učešćem.


Konferencija će se održati u hotelu Romanija na Zlatiboru od 04 - 07. decembra 2014. godine.

Ciljevi konferencije su:

- Prezentovanje dosadašnjih empirijskih iskustava u oblasti praćenja mentalnog zdravlja mladih

- Izlaganje relevatne teorijske i psihoterapeutske osnove za pružanje usluga iz oblasti primarne prevencije mentalnog zdravlja

- Upoznavanje učesnika konferencije sa nekim od terapeutskih pravaca - teorijskom osnovom, načinom rada i područjima primene.

- Рazmena iskustava u radu psiholoških savetovališta (besplatnih, komercijalnih)

- Predstavljanje strukture i dinamike rada psiholoških savetovališta za mlade

- Uspostavljanje saradnje i ispitivanje mogućnosti zajedničkog nastupa.

Konferencija se održava pod pokroviteljstvom Studentskog kulturnog centra Niš, a podržana je od strane Saveza studenata Univerziteta u Nišu i Zdravstveno potpornog udruženja Niš

Povodom Svetskog dana mentalnog zdravlja, (10.oktobar), Psihološko savetovalište za studente u saradnji sa Studentskim kulturnim centrom organizuje Sajam mentalnog zdravlja pod nazivom ''Aktiviraj vijuge, pokreni telo, nahrani dušu''.

Koncept Sajma mentalnog zdravlja zasnovan je na ideji svakodnevnih mogućnosti koje možemo iskoristiti za očuvanje sopstvenog mentalnog zdravlja i prevenciju mnogih problema i poremećaja u stresnoj današnjici.

Ideja Psihološkog savetovališta za studente je da kroz aktivnosti ponuđene na Sajmu mentalnog zdravlja i kroz interakciju sa volonterima savetovališta i informisanje, možemo da ponudimo mladima izbor kako da svoje slobodno vreme učine kvalitetnim, kako da ga konstruktivno iskoriste, a da sve to pozitivno utiče na njihovo mentalno zdravlje.

Kako želimo da pokrenemo mlade da iskoriste svoje potencijale i da se aktiviraju, na sajmu će biti predstavljeni različiti načini za psiho-fizičko aktiviranje mladih, biće predstavljene mogućnosti za aktiviranje u društvenoj zajednici, tako da će mladi moći da pronađu ono što je u skladu sa njihovim interesovanjima.

UČESNICI SAJMA SU:

Škola kreativnog pisanja
NVO Proaktiv Niš
Američki kutak
Parlament gimanzije''Bora Stanković''

Plesni klub ''Swing''
Fitnes centar ''Strongmen''
Joga centar ''Equilibrium''
Centar za obuku Krav Maga Global Srbija

Akademsko pozorište Studentskog kulturnog centra
Kvartet i duo Corona
Studenti fakulteta umetnosti
Balkan rukotvorine

Psihološko savetovalište za studente
Savetovalište Univerziteta u Bijeljini
Psihosfera Centar Niš
Grupa za prevenciju bolesti zavisnosti

U okviru celokupne aktivnosti, održaće se i psihodramska radionica u sali SKC-a od 18 do 21h, za koju se možete prijaviti na mail aleksandrapopovic128@gmail.com

Čekamo vas,
Vaše Psihološko savetovalište za studente

Besplatna Android aplikacija Savetovališta

Aplikacija je rađena u okviru Hakatona 2014, u saradnji više aktivista, programera i dizajnera. Možete je naći i instalirati ako kliknete OVDE

Psihološko savetovalište za studente u saradnji sa Studentskim kulturnim centrom organizuje okrugli sto na temu "Aktuelni problemi mladih".

O tome sta mladima treba, čime su zadovoljni, a čime ne, kako se bore protiv stresne sadašnjice u kojoj postoji manjak alternativa za njih govoriće:

Ivana Nerubacki, psiholog, koordinator SOS sektora Psihološkog savetovališta za studente i geštalt terapeut u superviziji

Ivan Andjelković, psiholog i transakcioni analitičar u superviziji

Dođite da se upoznamo sa problemima koji muče mlade i alternativama koje su im dostupne i koje im mogu olakšati svakodnevicu.
Utorak, 23.09.2014. od 17-19h, mala sala SKC-a

Vase Psihološko savetovalište za studente

Psihološko savetovalište za studente u saradnji sa Studentskim kulturnim centrom, uz podršku Studentskog parlamenta, organizuje seminar "Nasilje – epidemija savremenog društva".

Usled porasta nasilja i nasilnih oblika ponašanja u našem društvu, Psihološko savetovalište za studente prepoznalo je potrebu za organizovanje ovakvog seminara kako bi mladi ljudi i svi zainteresovani dobili informacije, stručno mišljenje, primere iz iskustva o uzrocima, posledicama i mogućoj prevenciji nasilja
O porodičnom nasilju i institucionalnoj nadležnosti govoriće mr Zdravka Gigov – psiholog Doma za decu i omladinu „Duško Radović“, licencirana trenerica iz oblasti „Nasilje u porodici i institucionalna zaštita“ i „Zaštita od trgovine ljudima i drugih oblika kriminaliteta“. Psiholog Dobrinka Kuzmanović, asistent na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu i saradnik istraživač na Institutu za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, govoriće o klasičnom i digitlnom vršnjačkom nasilju među učenicima u Srbiji, dok će prof.dr Danijela Gavrilović sa departmana za sociologiju Filozofskog fakulteta u Nišu govoriti o društvenim uzrocima nasilja.
Seminar će se održati u Velikoj Sali Univerziteta, Šumatiovačka bb, od 11-15h.
Nakon seminara, od 15h, Aleksandra Popović i Jelena Jovanović, psihodramski terapeuti, održaće radionicu za sve zainteresovane.

Učešće je besplatno, PRIJAVA OBAVEZNA!
psychonis@yahoo.com
018/523-215 (radnim danima od 15-19h)


Zvanični program seminara:

11:00 – 11:30 Uvodna reč i prezentacija savetovališta

11:30 – 12:15 Nadležnosti institucija i stručni postupak u slučaju nasilja u porodici
predavač: mr Zdravka Gigov, psiholog

12:15 – 13:00 Klasično i digitalno nasilje među učenicima u Srbiji 
predavač: mr Dobrinka Kuzmanović, psiholog

13:00 – 13:30 Pauza

13:30 – 14:15 Društveni uzroci nasilja
predavač: dr Danijela Gavrilović, sociolog

15:00 Psihodramska radionica 
(velika sala SKC-a)


Psihološko savetovalište za studente i Studentski kulturni centar Niš vas pozivaju na tribinu "Kako preživeti traumu? Šta posle poplava?”

Na tribini će govoriti prof. dr Vesna Anđelković i dr Zoran Antić, ESP, psihoanalitički psihoterapeut. Njih dvoje će držati otvorenu diskusiju na temu trauma. Razmatraće se koje su karakteristike traume, kako je prepoznati, kako reagovati kada se mi ili neko u našem okruženju suočava sa situacijom ugrožavajućom po život. Postoji mogućnost da još neko od predavača uzme učešće, o čemu ćete biti obavešteni blagovremeno na zvaničnom FB eventu Tribina "Kako preživeti traumu? Šta posle poplava?” .

Pozivamo sve zainteresovane građane da nam se pridruže 27.05. u 17h u sali SKC-a (zgrada Univerziteta, Šumatovačka bb, 3. sprat). Nije potrebna prijava, tribina je besplatna i otvorenog tipa. Savetovalište apeluje na sve zainteresovane da tog dana donesu i pomoć u vidu hrane, lekova, higijenskih sredstava, edukativnog materijala za decu, koja će biti prosleđeno ugroženima. Ukoliko želite možete i nameniti svoj paket pomoći određenoj socijalnoj grupi (deca, žene, stariji i sl.) ili jednostavno ostaviti poruku podrške koja će im puno značiti. Vidimo se u utorak u 17h na trećem spratu zgrade Univerziteta.

Psihološko savetovalište za studente i Studentski kulturni centar Niš
vas pozivaju na jedinstveni seminar "Otuđenost među polovima" i radionicu "Seksualna asertivnost"

Prijava za seminar je obavezna i vrši se putem telefona 018/523-215 svakog radnog dana od 15 do 19h ili na mejl psychonis1@yahoo.com. Zainteresovani za radionicu mogu da se prijave prilikom registracije pre samog početka seminara, s tim što će samo prvih 15 prijavljenih na dan seminara biti u mogućnosti da učestvuju u radionici.
Program seminara "Otuđenost među polovima"
11:30 – 12:00h Otvaranje seminara
12:00 – 12:45h "O preobražajima intimnosti" predavač: Miloš Jovanović, sociolog
12:45 – 13:15h situacija
13:15 – 13:30 Pauza za kafu
13:30 – 14:15 "Mi ili Ja" predavač: dr Dragana Zaharijevski, sociolog
14:15 – 14:45 situacija
14:45 – 15:30 "Tipovi konfliktnih partnerskih odnosa" predavač: Sandra Mojašević, psiholog, kognitivno-bihejvioralni terapeut, Psihosfera Niš
16:00 – 17:30h Radionica "Seksualna asertivnost" Voditelj radionice: Sandra Škorić, master psiholog i trener asertivne komunikacije

Radionica ,,Komunikacija u porodičnim odnosima''

Psihološko savetovalište za studente i Studentski kulturni centar vas pozivaju na radionionicu "Komunikacija u porodičnim odnosima". Komunikacija nije razmena informacija, nego naprotiv i doživljaj i saosećanje, uzajamno deljenje i razumevanje i uvažavanje, a to se za porodicu čini kao posebno važnim. Koliko je komunikacija u porodici zdrava, pozitivna, pravilna utoliko će se i mladi ljudi formirati kao celovite i jake ličnosti. Čest komunikacijski problem je činjenica da ono što mislimo da govorimo nije isto kao ono što je druga osoba razumela. Ukoliko zelite da saznate na koji način da se odučite od pogrešnih komunikacijskih obrazaca i da naučite alternativne načine koji će biti korisniji za vaše porodične odnose, pridružite nam se u našoj radionici "Komunikacija u porodičnim odnosima". Naravno, kada počnete da vežbate ove komunikacijske tehnike u početku će vam biti veštačke i neće biti lako, ali to su veštine koje se uče i koje vežbanjem postaju sve prirodnije i sve ih lakše koristimo.

Mesto: Univerzitet u Nišu, Šumatovačka bb, III sprat, Velika sala SKC-a

Vreme: utorak, 4. mart 2014., 17-19 h

Vođa radionice: Sandra Škorić, master psiholog i trener asertivne komunikacije

Prijave: telefonom na 018 523- 215 ili 063 104 82 94

Seminar "Porodica - kamen temeljac ili kamen spoticanja"

Nakon završetka predavanja u okviru seminara "Porodica - kamen temeljac ili kamen spoticanja" održaće se psihodramska radionica u maloj sali SKC-a, u terminu od 14.30 do 16.30h.
Prijava za učešće na psihodramskoj radionici preko mail-a:
psychonis1@yahoo.com
jelenajov81@yahoo.com
ili na broj telefona:
Psihološkog savetovališta za studente 018-523-215
UČESTVOVANJE NA RADIONICI JE BESPLATNO!

Psihodramska radionica

Dragi psihodramci, sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da će se u petak 29.03.2013. u terminu od 18.30 do 20.30h, u maloj sali SKC-a (zgrada Univerziteta; Šumatovačka bb, III sprat) održati četvrta psihodramska radionica, a da će nova iskustvena terapijska grupa za psihodramu, početi sa radom 05.04.2013. u 18.00h. Svi koji žele da se uključe u rad grupe, mogu se prijaviti najkasnije do 03.04.2013.
Prijava za učešće na psihodramskoj radionici preko mail-a:
psihodrama.ni.7@facebook.com
jelenajov81@yahoo.com ili na brojeve telefona:
Psihološkog savetovališta za studente 018-523-215
Jelena Jovanović 064-24-99-468
UČESTVOVANJE NA RADIONICI JE BESPLATNO!

Novi ciklus psihodramskih radionica

Nastavljamo sa kreativnim psihodramskim radionicama! Treća uvodna psihodramska radionica, sa ciljem formiranja nove iskustvene terapijske grupe za psihodramu, odrzaće se u petak 22.02.2013. sa poćetkom u 18.30h u maloj sali SKC-a (zgrada Univerziteta; Šumatovačka bb, III sprat)
Prijava za učešće na psihodramskoj radionici preko mail-a:
psihodrama.ni.7@facebook.com
jelenajov81@yahoo.com ili na brojeve telefona:
Psihološkog savetovališta za studente 018-523-215
Jelena Jovanović 064-24-99-468
UČESTVOVANJE NA RADIONICI JE BESPLATNO!

Novi ciklus psihodramskih radionica

Obaveštavamo Vas da će se u petak 25.01.2013. u terminu od 18.30 do 20.30h, u maloj sali SKC-a (zgrada Univerziteta; Šumatovačka bb, III sprat) odrzati druga psihodramska radionica, sa ciljem formiranja nove iskustvene terapijske grupe za psihodramu!
Prijava za učešće na psihodramskoj radionici preko mail-a:
psihodrama.ni.7@facebook.com
jelenajov81@yahoo.com ili na brojeve telefona:
Psihološkog savetovališta za studente 018-523-215
Jelena Jovanović 064-24-99-468
UČESTVOVANJE NA RADIONICI JE BESPLATNO!Novi ciklus psihodramskih radionica

Počinje novi ciklus uvodnih psihodramskih radionica sa ciljem formiranja nove iskustvene psihodramske grupe. Datum održavanja uvodne radionice je 21.12.2012.u terminu od 18.30 do 20.30h u maloj sali SKC-a, zgrada Univerziteta; Šumatovačka bb, III sprat
Prijava za učešće na psihodramskoj radionici preko mail-a:
psihodrama.ni.7@facebook.com
jelenajov81@yahoo.com ili na brojeve telefona:
Psihološkog savetovališta za studente 018-523-215
Jelena Jovanović 064-24-99-468

Psihološko savetovalište za studente raspisuje konkurs za volontere

Pozivamo sve zainteresovane studente završnih godina i apsolvente psihologije, pedagogije i ostalih humanističkih pravaca, da postanu deo našeg dinamičnog tima. Omogućavamo vam sticanje novih znanja i veština, kao i potvrdu o učešću u radu Psihološkog savetovališta za studente. Program volontiranja podrazumeva angažovanje u trajanju od najmanje četiri sata nedeljno. Odabrani volonteri će proći obuku na kojoj će se upoznati sa detaljima organizacije.

Konkurs je otvoren do 12. 12. 2012. godine. Svoje prijave, koje treba da sadrže kratku biografiju, motivaciono pismo i popunjen prijavni upitnik, možete slati na psychonis1@yahoo.com. Kandidati koji budu ušli u uži izbor, biće pozvani na individualni razgovor.

Prijavni upitnik možete preuzeti ovde